EN | CS

JM COMPANY

Czech Republic
« zpět

O nás

Vítejte v JM COMPANY Czech Republic, vítejte u nás!

JM COMPANY Czech republic se řadí mezi zpracovatelské firmy zabývající se výkupem a následným zpracováním odpadů obsahujících kovy. V České Republice patříme ke špičce v tomto oboru díky letitým zkušenostem, dobrému vedení týmu zaměstnanců, kdy každý z nich se podílí na chodu firmy, dobré marketingové strategii a osobním přístupu ke každému zákazníkovi. Díky neustálému školení týmu spolupracovníků a dobrému finančnímu a majetkovému zázemí, jsme schopni nabízet našim zákazníkům nejlepší servis související s výkupem a následným zpracováním odpadů. Veškeré zpracování odpadů je ekologické, kdy klademe důraz na jeho stoprocentní využitelnost. Naším cílem je snížení negativního dopadu výroby na životní prostředí.

Cílem společnosti je od počátku poskytovat našim zákazníkům nejlepší služby v oblasti výkupu a následného zpracování odpadů. Naši společnost jsme uvedli na trh počátkem roku 2002 a během několika následujících let se nám podařilo z malé firmy rodinného typu vybudovat velkou a stabilní společnost s předním místem na tuzemském trhu. V tomto období jsme zaujmuli jednu z předních pozic v oblasti zpracování kabelových odpadů. Během této doby jsme rozvinuli naši činnost a pomohli zaměstnat odsouzené v provozu, který patřil k jednomu z prvních tohoto druhu v republice.  Podařilo se nám přesvědčit úřady a v neposlední řadě i vedení nápravného zařízení k založení provozu zaměřeného na zaměstnanost odsouzených.V tomto provozu, zaměřujícím se na zpracování kabelových odpadů, jsme poskytli práci několika desítkám odsouzených, a tím jsme výrazně přispěli k jejich pozdějšímu začlenění do společnosti, kdy jim díky naší činnosti vznikaly nové pracovní návyky, které po propuštění mohli uplatnit v praxi.

Časem se naše aktivity začaly rozrůstat a díky přílivu nových zákazníků z řad firem, zabývajících se výrobou a kompletací komponentů do automobilového průmyslu v Evropě a navýšení celkové kapacity přijímaných odpadů i od jiných společností se stávající provoz stal nedostačujícím. Vzhledem k dané kapacitě zařízení jsme přistoupili k dalšímu kroku, a to koupi vlastního objektu, který byl přestavěn a upraven tak, aby těmto novým požadavkům a normám zcela vyhovoval.

V tomto provozu se nachází výrobní linka na zpracování odpadu, třídící a skladové centrum a v neposlední řadě i administrativní a společenská část. Dále jsme zahájili výstavbu dalšího provozu, který je situován na Vysočině a díky své strategické poloze je zaměřen převážně jako logistické centrum přijímaných odpadů, a to nejenom z České Republiky, ale i z Evropy. Z tohoto logistického centra je odpad dále distribuován k dalšímu zpracování. Naším cílem je poskytovat i nadále co nejlepší služby v oblasti zpracování odpadů, naším zákazníkům poskytnout co nejlepší servis a především, na což klademe velký důraz, stoprocentní využitelnost námi využívaných odpadů.